70-740; Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Notes omtrent het installeren van Windows Servers in host en compute omgevingen.

Ken de verschillende installatie versies (editions):

  • Windows Server 2016 Datacenter
  • Windows Server 2016 Standard
  • Windows Hyper-V Server 2016
  • Server Core en Nano (geen GUI maar te configureren en beheren via PowerShell)

Maar ook:

  • Windows Server 2016 Essentials
  • Windows Server 2016 Multipoint Premium Server
  • Windows Storage Server 2016 Server

Zie het volgende bericht (notes) wat een uitwerking is van hoe een Windows 2016 Core server geïnstalleerd en geconfigureerd kan worden met een IP adres, nieuwe naam en toegevoegd wordt tot een domein. Er zijn ook PowerShell cmdled’s en exe tools als voorbeeld opgenomen hoe je de configuratie kan controleren en beheren.

Een basis installatie van Windows Server 2016 kunnen worden uitgebreid met features en roles. Dit kan grafisch via de GUI en gebruik makend van PowerShell. Onder zullen een aantal voorbeelden worden gegeven van powershell cmdled’s.

Basis syntax om windows features te installeren:

install -windowsfeature -name featurename [-includeallsubfeature] [-includemanagementtools]

Check de mogelijke windows features, help en commands:

Get-windowsfeature

Get-help

Get-Command

Configureer IP gegevens:

new-netipaddress -interfaceindex x -ipaddress x.x.x.x -prefixlength 24 -defaultgateway x.x.x.x

Controleer IP gegevens:

Get-netipconfiguration

Get-netipaddress

Configureer DNS settings:

Set-dnsclientserveraddress -interfaceindex x – serveraddresses (“x.x.x.x”,“x.x.x.x”)

Controleer DNS settings:

Get-dnsclientserveraddress

Configureer en voeg een computer toe aan een domein:

add-computer -domainname domein.local -newname ServerB -credential domein\administrator

Restart:

shutdown /r

Een alternatief voor add-computer en -newname is de Netdom.exe tool:

netdom renamecomputer %computername% /newname: nieuwenaam

netdom join %computername%  /domain: domein /userid: gebruikersnaam /passwordd:*

Het teken * zal een prompt geven om het passwoord in te vullen.

Gebruik remote PowerShell Windows Remote Management (WinRM), of maak gebruik van de GUI via Server Manager:

new-pssession -computername computer

Check de session ID en connect met:

enter-pssession 2

Nog verder uit te werken. Gebruik ssh.