Laag 3

LAAG 3 ROUTING:

Gaat over IP communicatie van IP adressen. Er is sprake van IP4 en IP6 en Classfull addressing en Classless IP reeksen.

Er is sprake van statische routering en dynamische routering. Voorbeeld van dynamisch: RIPOSPF enz. Lees meer over de verschillende routing protocollen op Wikipedia.

Broadcast: Het verzenden van datapakketten van een enkele bron naar meerdere bestemmingen binnen een computernetwerk.

Unicast: Een unicast is binnen computernetwerken het verzenden van datapaketten van één bronapparaat naar één enkele bestemming (host). Dit is de standaardwijze waarop datapaketten worden verzonden. Voorbeelden van unicast zijn HTTP, SMTP, telnet, ssh en POP3.

Multicast: Multicasting laat groepen van willekeurige grootte toe te communiceren over een netwerk via een enkele transmissie door de bron.

Hierover later meer.