HOW2 Installeren en Configureren van Windows 2016 Server Core:

Het hoe Installeren en Configureren van Windows Server Core:

Selecteer bij de Windows setup het OS wat je wilt installeren:

Kies Windows Server 2016 Standard Edition of Windows Server 2016 Datacenter Edition zonder (desktop Expirience).

Als de installatie is afgerond zal er alleen een cmd venster aanwezig zijn. Wel zal er de eerste keer een paswoord moeten worden ingesteld.

Een aantal zaken zal moeten worden geconfigureerd waaronder de netwerk adapter.

Om dit te kunnen configureren start je eerst C:\Users\Administrator>powershell

Voer het commando: PS C:\Users\ Administrator>get-netadapter uit om de Ifindex Status te controleren. Deze waarde is nodig om de netwerk adapter te configureren.

Configureer de netwerk adapter, In het voorbeeld hier zijn: 2 de interface, 10.10.2.229 het IP adres van de server, 24 het gebruikte subnet mask (/24 ofwel 255.255.255.0) en 10.10.2.1 de default gateway.

Voer het commando: PS C:\Users\ Administrator>new-ipaddress -interfaceindex 2 -ipaddress 10.10.2.229 -prefixlength 24 -defaultgateway 10.10.2.1

Configureer de DNS server, in het voorbeeld hier betreft het dezelfde netwerkkaard en 2 DNS servers namelijk: 10.10.2.225 en 8.8.8.8

Voer het commando: PS C:\Users\ Administrator>set-dnsclientserveraddress -interfaceindex 2 -serveraddresses (“10.10.2.225″,”8.8.8.8”)

Tip: Door de Tab te gebruiken na het invoeren van een aantal karakters hoeft niet het gehele commando uitgetikt te worden.

Controleer de gegevens:

Dit kan ook met de commando’s die normaal onder een command prompt werken waaronder: ipconfig /all

Of voer powershell commando’s uit:

PS C:\Users\ Administrator>get-netipaddress | format-table

PS C:\Users\ Administrator>get-netipconfiguration

PS C:\Users\ Administrator>get-dnsclientserveraddress

Configureer de servernaam Server1 en voeg hem toe tot het domein: domein.local.

Voer het commando: PS C:\Users\ Administrator>add-computer -domainname domein.local -newname Server1 -credential domein\administrator

Er verschijnt een venster om het paswoord in te voeren.

Het is ook mogelijk de serverconfiguratie Sconfig.exe te gebruiken om de serverconfiguratie te wijzigen als het gaat om naam server, naam domein enz. Of gebruik het Netdom.exe tool. Ik heb hier al een aantal voorbeelden van gegeven in mijn aantekeningen (notes).

Herstart de server:

PS C:\Users\ Administrator>shutdown -r