web analytics

Bijdrage NetApp examen B&R NSO 510

Bij deze mijn bijdrage om het NetApp Data Protection examen NSO 510 goed voor te kunnen bereiden.  Bij het afnemen van het examen NSO 510, wordt er  van je verwacht dat er van de volgende onderdelen voldoende kennis en kunde aanwezig is:

 • Snapshots
 • SnapVault
 • SnapMirror
 • SyncMirror
 • MetroCluster
 • SnapProtect
 • OnCommand System Manager
 • OnCommand Unified Manager
 • SnapManager
 • SnapDrive

Lees de introductie.

Initiele configuratie Brocade en Cisco

BROCADE
Upgrade Firmware or FOS
msfsw1:admin> version
msfsw1:admin> firmwaredownload

Assign Domain ID (default 1)
msfsw1:admin> switchdisable 
msfsw1:admin> configure (enter yes, Domain 10 Fabric A or 11 for Fabric B, rest default)
msfsw1:admin> switchenable

Assign port speed (use fixed to avoid negotiation errors and prolonged fabric rebuilds)
msfsw1:admin> switchshow
Index Port Address Media Speed State     Proto
==============================================
  0   0   0b0000   id    N4   Online      FC  F-Port  50:0a:09:81:88:cc:d6:88

msfsw1:admin> portcfgspeed 0 4
msfsw1:admin> switchshow
Index Port Address Media Speed State     Proto
==============================================
  0   0   0b0000   id    4G   Online      FC  F-Port  50:0a:09:81:88:cc:d6:88


Create FC Zones (voorbeeld 2 Netapp targets en 1 HBA)
msfsw1:admin> alicreate na01_p0a, 50:0a:09:81:88:cc:d6:88
msfsw1:admin> alicreate na02_p0a, 50:0a:09:81:98:cc:d6:88
msfsw1:admin> alicreate msesx1_p1, 20:00:00:1b:32:1b:45:dd
msfsw1:admin> zonecreate z_msesx1, "na01_p0a;na02_p0a;msesx1_p1"
msfsw1:admin> cfgcreate ESXCfg_ver01, z_msesx1
msfsw1:admin> cfgsave
yes, y, no, n): [no] y
msfsw1:admin> cfgenable ESXCfg_ver01
(yes, y, no, n): [no] y

mmsfsw1:admin> cfgshow
Defined configuration:
 cfg:   ESXCfg_ver01
                z_msesx1
 zone:  z_msesx1
                msesx1_p1; na01_p0a; na02_p0a
 alias: msesx1_p1
                20:00:00:1b:32:1b:45:dd
 alias: na01_p0a
                50:0a:09:81:88:cc:d6:88
 alias: na02_p0a
                50:0a:09:81:98:cc:d6:88

Effective configuration:
 cfg:   ESXCfg_ver01
 zone:  z_msesx1
                20:00:00:1b:32:1b:45:dd
                50:0a:09:81:88:cc:d6:88
                50:0a:09:81:98:cc:d6:88

Save and Restore the configuration:
mmsfsw1:admin> configupload
mmsfsw1:admin> configdownload

CISCO
Upgrade Firmware or FOS
msfsw1# show version
msfsw1# show install all impact system
msfsw1# install all system
msfsw1# show install all status

Create a VSAN (avoid using default VSAN 1)
msfsw1# conf t
msfsw1 (config)# vsan database
msfsw1 (config-vsan-db)# vsan 2
msfsw1 (config-vsan-db)# vsan 2 interface fc1/8
msfsw1 (config-vsan-db)# vsan 2 interface fc1/9
msfsw1 (config-vsan-db)# end

Assign the Domain ID (Static or Preferred)
msfsw1# conf t
msfsw1 (config)# fcdomain domain 10 static vsan 2
msfsw1 (config)# end

Assign Port Speed
msfsw1# conf t
msfsw1 (config)# interface fc 1/1
msfsw1 (config-if)# switchport speed 4000 
Cntrl C

Verify Switch Configuration
msfsw1# show vsan membership
vsan 2 interfaces:
fc1/8 fc1/9
msfsw1# show fcdomain
The local switch is the Principal Switch.
 Local switch WWN:  10:00:00:0d:ec:19:cb:0e
 Running fabric name:  10:00:00:0d:ec:19:cb:0e
 Running priority:  128
 Current domain ID: 0x0a (10)
msfsw1# show interface brief (auto or fixed)
msfsw1# show flogi database

Create FC Zones
msfsw1# conf t
msfsw1 (config)# device-alias database
msfsw1 (config-device-alias-db)# device-alias name msesx1_p1 pwwn 20:00:00:1b:32:1b:45:dd
msfsw1 (config-device-alias-db)# device-alias name na01_p0a pwwn 50:0a:09:81:88:cc:d6:88
msfsw1 (config-device-alias-db)# end
msfsw1# conf t
msfsw1 (config)# device-alias commit
msfsw1 (config)# zone name z_msesx1 vsan 2
msfsw1 (config-zone)# member device-alias msesx1_p1
msfsw1 (config-zone)# member device-alias na01_p0a
msfsw1 (config-zone)# exit

Create and Activate Zonesets
msfsw1# conf t
msfsw1 (config)# zoneset name ESXCfg_ver01 vsan 2
msfsw1 (config-zoneset)# member z_msesx1 
msfsw1 (config-zoneset)# end
msfsw1# conf t
msfsw1 (config)# zoneset activate name ESXCfg_ver01 vsan 2

Save the Configuration:
msfsw1# copy running-config startup-config

Gather support data:
msfsw1# show tech-support details

Wat is zoning en masking

Zoning vind plaats op de SAN switch en masking vind plaats op de Storage array.

De oplossingen om initiators & targets te grouperen zijn: zoneren (1 initiator & multiple targets), igroup (WWPNs or IQNs) en Port sets (LIFS).

Een iGROUP is een manier om hosts/initiators (HBAs, NICs) te groeperen tot welke LUNs deze toegang hebben. Er is hier sprake van LUN masking.

LUN masking mechanism allows you to make LUNs available to some initiators and unavailable to others.

NetApp omschrijving van igroups:

Initiator groups (igroups) are tables of FC protocol host WWPNs or iSCSI host node names. You can define igroups and map them to LUNs to control which initiators have access to LUNs.

Typically, you want all of the host’s HBAs or software initiators to have access to a LUN. If you are using multipathing software or have clustered hosts, each HBA or software initiator of each clustered host needs redundant paths to the same LUN.

You can create igroups that specify which initiators have access to the LUNs either before or after you create LUNs, but you must create igroups before you can map a LUN to an igroup.

Initiator groups can have multiple initiators, and multiple igroups can have the same initiator. However, you cannot map a LUN to multiple igroups that have the same initiator.

Note: An initiator cannot be a member of igroups of differing ostypes.

Wat een port set(s) is:

Portsets limit host access to certain paths when they are bound to: An igroup

A Portset contains an access list consisting of LIFs

Command to group initiators to allow to be mapped to LUNs: igroup create

Over iGROUP throttles:

Data ONTAP implements a mechanism called igroup throttles, which you can use to ensure that critical initiators are guaranteed access to the queue resources and that less-critical initiators are not flooding the queue resources.

Operations using IGROUP throttles on a NetApp:

 • To assign a specific percentage of the queue resources on each physical port to the igroup
 • To reserve a minimum percentage of queue resources for a specific igroup
 • To limit the number of concurrent I/O requests an initiator can send to the storage system
 • To restrict an igroup to a maximum performance of use

https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1368845/html/GUID-251C3111-CBAE-4DE2-82A1-3F452726FF34.html

Verder:

Igroups, port sets and LUN mappings are replicated across the SAN replicated database ring.

 • Igroups, port sets and LUN mappings

SAN management daemon process heet: bcomd.

Lees: What a cluster replication ring is:

https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1196798/html/GUID-C8F1D8ED-7420-48CC-8CC8-FF0A80399AA0.html

 

Interesses en aandachtspunten

De termen Software-defined  Data Center, Software-defined Storage, Cloud, IoT, SMAC, converged-/ hyper-converged oplossingen, commodity hardware en fog-computing.

Ik hou van KIS (Keep It Simple: hoehetwelmoet.nl), techniek is al moeilijk genoeg maar minder moeilijk als de nieuwe uitvindingen van Marketing als het gaat om het verkopen van ICT. Om de 1 a 2 jaar wordt er een nieuwe term bedacht voor iets wat allang bestaat. Het verkopen van oude wijn in nieuwe zakken noemen we dit en het maakt het er niet altijd begrijpelijker op voor de gewone mens maar ook niet voor de specialisten onder ons die weer moeten vernemen dat er weer iets nieuws op de markt is. Ook hier hoop ik een bijdrage in te leveren, door de nieuwe termen te simplificeren of waar mogelijk aan te geven dat het niet nieuw is maar een nieuwe term of Buzzzword (hoehetnietmoet.nl).  Mijn voorkeur gaat op dit moment uit naar het bespreken van echt nieuwe technologische oplossingen maar neemt niet weg dat ik bovenstaande zaken ook graag begrijpelijk maak.

Software defined Techneut?

Natuurlijk is er wel het een en ander veranderd in de ICT wereld door virtualisatie oplossingen, software-based infrastructure-,  tabs, smart phones en software zoals sociaal media en Google. Termen zoals Cloud, Big Data en Internet oF Things is een poging dit beter te kunnen verkopen of bespreekbaar te maken, maar als Vitualistie oplossingen, Sociaal media en Google gezien worden als software oplossingen, landen deze nog altijd op Hardware en de mogelijkheden en onmogelijkheden van maximalen (Snelheid/Bandbreedte/IOPS). Dit zijn nog altijd technische zaken die door techneuten gemanaged moeten worden. Nog even en het ICT beroep als techneut wordt ook gevirtualiseerd. We gaan het meemaken, of niet. ;-).

Dat voor wat betreft wat ik graag nog zou willen toevoegen middels deze blog maar nu weer verder met de techniek en de gecentraliseerde Storage oplossing:

In de ICT wereld gaan de technische veranderingen snel en NetApp blijft op dit moment vast  houden aan gecentraliseerde storage oplossingen waar nieuwkomers dit concept loslaten en met een geheel nieuwe aanpak aan de stoelpoten van gecentraliseerde storage oplossingen aan het zagen zijn. Ik ben een fan van NetApp maar de keuze de zogenaamde 7-mode oplossing te gaan stoppen en de markt op te dringen met de C-mode oplossing heeft mij aan het denken gezet. Als onafhankelijk data management specialist behoren mijn product keuzes niet van te voren vast te staan.  En als het gaat om  oplossingen in data management zal ik andere leveranciers en nieuwkomers ook graag aan bod willen laten komen in mijn blogs. Hier dus nog later meer over. Mijn motivatie nu en doel is eerst een aantal certificaten te hernieuwen en deze kennis te sharen.

De reden en focus

Mijn beroep is Data Management specialist, High Availability en desisater Recovery specialist. Naast 20 jaar in de ICT werkzaam te zijn ben ik mij gaan specialiseren in Centrale Storage, vritualisatie en data infrstructuren. Als het gaat om gecentraliseerde Storage oplossingen heb ik al meer dan 10 jaar ervaring met NetApp Storage oplossingen. Naast NetApp Storage heb ik ook veel gewerkt met de HP EVA en XP, in mindere mate met EMC en weer vaker met HDS.

Ik loop al een tijdje rond met het idee om kennis en kunde te delen alleen al om de reden I like to share. Ik ben hier niet de enige in en zijn er gelukkig meer die er zo over denken,  Google er maar naar en gij zult vinden. Om dit te doen heb ik wel een stok achter de deur nodig om dit vorm te geven en de reden is het her certificeren van mijn NetApp certificaten. De focus op dit moment is het SAN cluster mode examen: NSO 504. Door dit met jullie te delen ben ik direct bezig mijn kennis en kunde met deze NAS/SAN oplossing van NetApp te delen en zo ook te verbeteren. In een eerdere poging dit examen zonder al teveel studie te doen ben ik er achter gekomen dat er op dit moment nogal veel focus is op Cisco en de Converged Network Adapters (CNA)  oplossing. Er worden hier veel meer vragen over gesteld waar vroeger veel Brocade fiber kennis voldoende was. Het studie gebied is dus nog breder geworden. Waar je  vroeger een beroep moest doen op de afdeling netwerken moet je als NetApp specialist ook CCNA achtige kennis bezitten.

NetApp lijkt steeds meer te kiezen voor de betaalbaardere Ethernet oplossing i.p.v. de duurdere fiber channel oplossing. Met het uitbrengen van de flexpod oplossing van NetApp en Cisco lijkt dat hier een lichte voorkeur met het werken van Cisco infrastructuur oplossingen uitgaat. Het zal er op neerkomen dat ik in de eerste instantie mij op de volgende fabrikanten gaat richten.  De te behandelen kennisgebieden zijn oplossingen van NetApp, Cisco, Brocade en VMWARE. Ik zal ook de concurrenten en andere storage oplossingen aan bod laten komen omdat ik van mening ben dat je als data management specialist  en consultant niet bij 1 oplossing moet blijven focussen. In de ICT wereld veranderd nu eenmaal de wereld zo snel dat je 3 tot 5 jaar de beste ergens in bent en er een nieuwe speler je binnen 2 a 3 jaar zo wegdrukt. Ik verwacht daarom ook na de NetApp oplossing ook andere storage oplossingen en data infrastructule merken te gaan behandelen.

Welkom!

Welkom op deze website. Deze website heeft als doel kennis en kunde te delen en nieuwe ontwikkelingen te beoordelen of te bespreken. Mijn kennis en kunde is het managen en inrichten van Data ICT infrastructuren, zeer hoog beschikbare geclusterde fysieke blade servers en Virtualisatie omgevingen. Termen als Business Continuïteit, data management, Operational Recovery en Disaster Recovery zijn zaken die hier aandacht gaan krijgen inclusief de gerelateerde fabrikanten en Cloud oplossingen en wat zoal gehyped en/of gebuzzed wordt in de ICT wereld.

Ik hoop dat dit initiatief goed gebruikt gaat worden en wie weet dat deze site uitgroeit tot een toegevoegde waarde om kennis en kunde te delen en te verbeteren.

Een site waar kennis en kunde op het gebied van ICT gedeeld wordt